Divízia Kovo je najväčšia z divízií produktov spoločnosti Planit zahrňujúca dobre známe CAD/CAM značky ako je Edgecam™, Radan™ a Alphacam™. Tieto 3 produkty pokryjú širokú paletu spôsobov obrábania, od technológie frézovania a sústruženia, všetko s riadením od 2 do 5 osí, opracovanie plechov zahrňujúce dierovanie, profilovanie s možnosťou hniezdenia obrobkov v polotovare, opracovania foriem pre zlievarenstvo.
Naše produkty zahrňujú štandardizované riešenia pre zákazníkov prevádzajúcich obrábanie na rôznych úrovniach komplexnosti, ale tiež súčasne naše produkty ponúkajú širokú možnosť pre konfiguráciu týchto produktov, umožňujúcu našim zákazníkom implementovať ich vlastné riešenie šité na mieru a tým zvýšiť ich konkurencie schopnosť na trhu.

 logo edgecam

 logo radan

logo visi

obrábanie Solid modelov

tvárnenie plechov

Návrh a výroba foriem

logo eureka

logo spaceclaim

 logo partxplore

Vizualizácia a simulácia

3D modelovanie

Analýza 3D modelov

3D modelovanie objemových modelov je možné prevádzať v integrovanom CAD systéme alebo je možné 3D modely vytvárať v iných CAD systémoch, ktoré sú dostupné na trhu a ktoré je možné integrovať na pozadí s našimi produktmi. Navyše naše softwarové riešenie môže ponúknuť podporu pre najmodernejšie obrábacie stroje, technologické postupy a jednoduché programovanie komplexných komponentov.

Našim zámerom je ponúknuť našim zákazníkom produkty, ktorých funkcionalita je odstupňovaná do niekoľkých úrovní tak, aby funkčnosť a komplexnosť softwarového riešenia presne kopírovala požiadavky zákazníka dané komplexnosťou a zložitosťou jeho výroby. Sme teda schopní ponúknuť našim zákazníkom produkty vhodné na použitie pre jednoduché obrábanie po veľmi zložité a špecifické technologické postupy s podporou našich konzultačných a školiacich programov. Naše produkty sú vytvorené tak, aby boli schopné spolupracovať s modernými CNC obrábacími strojmi a to tiež vďaka spolupráci s výrobcami týchto strojov, čím docielime vysokú optimalizáciu našich produktov pre jednotlivé značky CNC strojov.

NEXNET, a.s. má skúsenosti so zákazníkmi poskytujúcimi drobnú subdodávateľskú výrobu pre veľké výrobné nadnárodné spoločnosti zaoberajúce sa napríklad automobilovým, leteckým, nábytkárskym priemyslom, výrobou elektroniky a mnohými inými obormi. Vždy postupujeme rovnakým spôsobom, a to tak, že na základe požiadaviek zákazníka nakonfigurujeme softwarové riešenie tak, aby náš zákazník získal vždy merateľný prínos.

V dnešnom vysoko konkurenčnom prostredí je nutné zaistiť, aby CAD/CAM systémy používané na prípravu výroby a zaistenie behu výroby fungovali bezporuchovo. Vzhľadom na veľkosť spoločnosti Planit sme schopní zaistiť širokú paletu služieb technickej podpory, a to nie len na začiatku našej obchodnej spolupráce pri počiatočnej investícii na nadobudnutie CAD/CAM systému, ale tiež počas celej doby trvania našej obchodnej spolupráce.

 

 
Najdete nás na

 

Napísali o nás...

Edgecam nás zaujal svou volností při obrábění v cyklech a intuitivním ovládáním. Mnoho cyklů lze aplikovat přímo na Solid model bez složitého vytváření hranic, což zrychluje práci programátora. Oceňuji také bezproblémovou práci s velmi objemnými modely z Autodesk Inventor. Naše pracoviště je vybaveno dvěmi stanicemi Edgecam, jedna pro klasické 3-osé obrábění forem, druhá pro 5-osé indexované obrábění na portálové frézce. Já osobně používám Edgecam více než 7 let k plné spokojenosti a jsem rovněž velmi potěšen jeho vývojem.

Radek Křemeňák

KASI, spol. s.r.o.

 

Novinky

Novinky - SpaceClaim

Dnes v odpoledních hodinách bude uvolněna nová verze SpaceClaim 2017.0! Mezi hlavní novinky pro uživatele v Česku určitě patří možnosti tolerování pomocí jednotné díry a hřídele.

 

Novinky - Edgecam

Dnes byl vydán Opravný balíček 12 pro Edgecam 2016 R2.

 

Novinky - Radan

Byla vydána nová verze Radan - 2017.

 

Akcie a veľtrhy

Workshop IMV Design


04.04.2017
Praktický seminář

Bludov, Lázeňská 557
 

Software zdarma

Získajťe CAD/CAM software zdarma.

 Zdieľať:

  • Delicious icon
  • Digg icon
  • Reddit icon
  • StumbleUpon icon